Адресът на страницата е сменен.

Здравейте,

е-Порталът на Агенция „Митници“ е достъпен на следния адрес: https://ep.customs.bg/eportal/