ВАЖНО!

Уважаеми потребители,

Поради смяна на технологичната платформа на Агенция „Митници" и изпълнение на процедура по мигриране на данни във връзка с въвеждане в реална експлоатация на Митническа информационна система за транзит, от 12:00 часа на 09.03.2018 г. ще бъде преустановена възможността за изпращане по електронен път на транзитни декларации (съобщение IE015) към Българската система за управление на транзита. БСУТ ще функционира до 12:00 часа на 10.03.2018 г. В периода от 12:00 ч. на 09.03.2018 г. до 12:00 ч. на 10.03.2018 г. ще могат да бъдат обработвани транзитни декларации в БСУТ от митническите служители.
Новите Митническа информационна система за транзит (МИСТ) и Модул „Национално приложение на Система за контрол на вноса" (ICS-фаза 1) ще бъдат въведени в реална експлоатация от 12:00 ч. на 12.03.2018 г.
В секция „Работоспособност" е публикувана планирана неработоспособност на системите.
За въпроси и допълнителна информация:
e-mail: servicedesk@customs.bg,
тел: +359 2 98594980,
web: https://servicedesk.customs.bg/

Новини