Временни проблеми във функционирането на Web портала за приемане на митнически декларации за внасяне и декларации за временно складиране

05.01.2017 17:35

Уважаеми Дами и Господа,

Информираме Ви, че във връзка с временни проблеми във функционирането на Web портала за приемане на митнически декларации за внасяне и декларации за временно складиране и с цел прилагане на временно решение, до разрешаване на проблема, митническите служители ще приемат на електронен носител от икономическите оператори данните в електронна форма за митническа декларация за внасяне и митническа декларация за временно складиране.