Нова функционалност за предоставяне на регистрационен номер от АИДА на искания/уведомления, подавани по електронен път в БАЦИС

24.01.2017 10:33

На 24.01.2017 г. ще бъде внедрена в експлоатация функционалност за предоставяне на регистрационен номер от Автоматизирана информационна система за деловодство и административна дейност (АИДА) на искания и уведомления, подавани по електронен път в Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). За всеки документ, подаден по електронен път в модул Искания или Уведомления, се генерира освен входящ номер на документа (например: П10-029/ 10.01.2017) от съответния модул в БАЦИС и деловоден номер (например: 32-1511/ 10.01.2017) от АИДА. При необходимост към искането/уведомлението да се прилагат допълнителни документи на хартиен носител, то същите следва да бъдат подавани в деловодството на компетентното митническо учреждение, като се посочи номерът на искането/уведомлението, генериран от АИДА при подаването на документа по електронен път в БАЦИС.