Временни затруднения от технически характер в информационните системи за транзит, за износ и системата за контрол на вноса на митническата администрация на Литва

11.08.2017 17:10

Във връзка с временни затруднения от технически характер в информационните системи за транзит, за износ и системата за контрол на вноса на митническата администрация на Литва в периода 11/08/2017 16:00 CET - 14/08/2017 09:00 CET, и възникване впоследствие на това проблеми при обмена на съобщения, Ви уведомяваме да избягвате подаването на декларации към тези системи в посочения период.