Временни проблеми във функционирането на Web портала за приемане на МДВ и ДВС

28.12.2017 15:14

 Във връзка с временни проблеми във функционирането на Web портала за приемане на митнически декларации за внасяне и декларации за временно складиране и с цел прилагане на временно решение, митническите служители ще приемат на електронен носител данните, подавани от икономическите оператори, за митническа декларация за внасяне и декларация за временно складиране. Процедурата ще се изпълнява до следващо нареждане.