Eдинна система за обслужване на клиентите на Агенция „Митници“ – ServiceDesk

07.11.2016 16:27
Агенция „Митници“ ви уведомява за следното:

От 01.07.2016 г. влиза в сила единна система за обслужване на клиентите на Агенция „Митници“ – ServiceDesk.

Всички въпроси и проблеми, свързани с работата на информационните системи на Агенция „Митници“, могат да бъдат подавани като заявки по следните начини:

1. Като регистрирани потребители на ServiceDesk на адрес http://servicedesk.customs.bg/;

2. На телефон : 02/9859 4980;

3. На единния e-mail адрес: ServiceDesk@customs.bg.

Към 01.07.2016 г. ще бъдат закрити всички досега съществуващи контакти на хелпдеск групите и телефонните им номера.