Информация за икономическите оператори, които подават искания за възстановяване на хартиен носител, придружен от електронен носител (XML формат)

26.09.2016 15:54

Уважаеми Дами и Господа,

В Е-Акцизи»Актуални документи»Документи БАЦИС»Информация за икономическите оператори, които подават искания за възстановяване на хартиен носител, придружен от електронен носител (XML формат), са публикувани:

1. Насоки към Икономическите оператори за изготвяне и валидация на xml файл за „Искане за възстановяване на акциз“ по ЗАДС преди подаване в МУ;

2. Шаблони в XLS формат, за изготвяне на XML файлове.