Всички лица, които искат да използват електронните услуги на Агенция „Митници“ и да подават митнически и/или акцизни документи по електронен път, трябва да имат регистрация за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път.

Регистрацията ще Ви даде възможност да достъпите информационните системи на Агенция „Митници“ за подаване на митнически и акцизни документи и техните работни пространства.

Условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път се определят от НАРЕДБА № 5 от 29.06.2006 г., издадена от министъра на финансите на Република България.

Важно: Задължително условие преди да пристъпите към регистрация за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път и използване на електронните услуги на Агенция „Митници“ е наличието на валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер.

Уникален ЕОРИ номер можете да получите и по електронен път тук.

Важно: Задължително условие преди да пристъпите към регистрация е наличието на валиден универсален електронен подпис.