• Как да достъпя митническите и/или акцизни информационни системи на Агенция „Митници“?

  Достъпът до информационните системи на Агенция „Митници“ се осъществява от раздела за регистрирани потребители на е-Портала на Агенция „Митници“ като е необходимо да се премине през няколко стъпки.

  Вход в е-Портала на Агенция „Митници“ като регистриран потребител:

  Тъй като входът до раздела за регистрирани потребители се осъществява чрез Вашия електронен сертификат, преди всичко е необходимо да се уверите, че той (електронният Ви подпис) е поставен правилно в четеца за смарт карти, свързан за Вашия компютър.

  След като се уверите, че Вашият електронен сертификат е свързан правилно, натиснете бутона „Вход“, който се намира в горния десен ъгъл на страницата.

  Системата ще поиска въвеждане на пин код на електронния Ви подпис, като след неговото въвеждане и натискане на бутон ок, ще бъдете пренасочени към раздела за регистрирани потребители.

  След входа можете да откриете Вашето име в горния десен ъгъл на страницата, което означава, че сте влезли успешно в е-Портала.

  Също така е-Порталът извежда опцията „Работни пространства на системи“.

  Работни пространства на системи можете да изберете от подсекцията, разположена централно на началната страница за регистрирани потребители или във всеки един момент от лентата с менюта, намираща се в лявата част на страницата.

  Първа стъпка – избор на идентификационен номер

  След като сте влезли в е-Портала на Агенция „Митници“ с електронен подпис като регистриран потребител, избрали сте подсекция работни пространства на системи трябва да изберете идентификационен номер.

  Системата автоматично разпознава данните от електронния Ви подпис, което позволява извличане, за Ваше улеснение, на всички идентификационни номера (ЕОРИ и/или акцизни), с които Вие имате право да оперирате под формата на списък.

  Втора стъпка – избор на работно пространство

  След като изберете идентификационния номер (ЕОРИ или акцизен), с който искате да оперирате, е-Порталът извежда списък с работните пространства на системите, до които имате достъп в зависимост от идентификационния номер, който сте избрали.

  Например работно пространство на Българска система за управление на транзита (БСУТ).

  Трета стъпка – вход в системата

  Трета и последна стъпка е самия вход в системата.

  След избор на „Вход в БСУТ“, е-Порталът ще прехвърли управлението към Българска система за управление на транзита.

  Това е кратко представяне на стъпките за изпълнение за вход до митническа или акцизна информационна система на Агенция „Митници“.

  Нагледен пример на стъпките за изпълнение можете да проследите и в мултимедийните презентации за работа с е-Портала на Агенция „Митници“:

  Всички въпроси, свързани с е-Портала на Агенция „Митници“ можете да ни изпратите на нашия Helpdesk.

 • Как да се абонирам за услугата „Обратна връзка с ИО“?
 • Как да се регистрирам за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път?
 • Как да получа ЕОРИ номер?
 • Как да регистрирам електронния си подпис след като е бил подновен?
 • Как да получа Акцизен номер?
 • Как да подам заявление електронна административна услуга?