ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Допълнителен код  4115  

Стоки — с изключение на отпадъците — съдържащи или зависещи от нарушаващи озоновия слой вещества