ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Y1  Други условия  (Y966)   Стоки, различни от описаните в бележки под линия „MG“ (Военни стоки), свързани с мярката (приложение III, от Регламент (ЕС) 267/2012)Вносът/износът разрешени след контрол
Y2  Други условия - условието не е изпълненоВносът (износът) не е разрешен