ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Y1  Други условия  (Y945)   Лични вещи на пътниците или стоки с нетърговски характер за лично ползване на пътниците, съдържащи се в пътническия им багаж (член 10, параграф 2 от Регламент (ЕC) 2017/1509)Вносът/износът разрешени след контрол
Y2  Други условия  (Y946)   Стоки, които са необходими за официални цели на дипломатическите представителства и консулствата на държавите членки в КНДР или на международните организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право, или за личните вещи на техните служители (член 10, параграф 3 от Регламент (ЕC) 2017/1509)Вносът/износът разрешени след контрол
Y3  Други условия  (Y948)   Стоки, различни от описаните в приложение VIII (Луксозни стоки) от Регламент (ЕС) 2017/1509Вносът/износът разрешени след контрол
Y4  Други условия - условието не е изпълненоВносът (износът) не е разрешен