ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

C1  Представяне на сертификат/лиценз/документ :  (C119)   Удостоверение за допускане до експлоатация — формуляр 1 на ЕААБ (допълнение I към приложение I към Регламент (ЕС) № 748/2012) или еквивалентно удостоверениеПрилагане на споменатото мито
C2  Представяне на сертификат/лиценз/документ : - условието не е изпълненоНеприложима мярка