ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Y1  Други условия  (X002)   Разрешение за износ на изделия с двойна употреба (Регламент 428/2009 и последващите изменения)Вносът/износът разрешени след контрол
Y2  Други условия  (Y901)   Продукти, които не са включени в списъка с двойна употребаВносът/износът разрешени след контрол
Y3  Други условия - условието не е изпълненоВносът (износът) не е разрешен