ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Footnote TM115

Търговията (внос/износ) с държава, която не е страна по Монреалския протокол, може да бъде разрешена само в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 1005/2009.