ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Footnote TM635

Производствено оборудване, специално предназначено за артикулите, посочени в приложението, съдържащо списък на оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии.