ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Footnote TN081

За целите на настоящата подпозиция ръчни колички за палети са колички с колела, носещи подемни вилични рогове за манипулиране на палети, проектирани да бъдат бутани, теглени и управлявани на ръка върху гладки, равни твърди повърхности от оператор пешеходец посредством използването на шарнирен кормилен лост. Ръчните колички за палети са проектирани само за повдигане на товар, чрез помпане с възвратно-постъпателни движения на кормилния лост, до височина, достатъчна за неговото транспортиране и нямат никакви други допълнителни функции или приложения като например: i) преместване и повдигане на товарите, с цел да бъдат поставени на по-голяма височина или да се подпомогне складирането на товарите (високоповдигачи), ii) стифиране на една палета върху друга (кари за стифиране), iii) повдигане на товара до работна повърхност (кари с ножично повдигане) или iv) повдигане и претегляне на товари (кари за претегляне)