ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Footnote TN100

Стоки се допускат в тази подпозиция при спазване на условията, предвидени в съответните разпоредби на Европейския съюз (вж. член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013).