ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Ставка на мито

Дата на валидност на референция: 02/01/2020

Код от стокова номенклатура  
0801120000- - С вътрешната черупка (ендокарп)
Номенклатурна група(и)  (M210000) Продукти, посочени в Приложение І към Договора
Мерна единица 
 

Ограничения и забрани

Държава на произход/местоназначение: ERGA OMNESИзкл.( CH, IS, LI, NOБележка под черта CD808   Регламент R0834/07   Необходим сертификат  
Контрол на вноса на биологични продукти

Държава на произход/местоназначение: KP - Северна Kорея  Бележка под черта TM883   Регламент R0285/18  
Забрана за внос

 

Държава на произход/местоназначение: ERGA OMNES     Регламент R2204/99  
Мито по отношение на трети страни:  0  %

Държава на произход/местоназначение: ERGA OMNES     Регламент ZDDS/06  
Данък добавена стойност (ДДС):  20  %