ITMS - Консултационен модул Taric

 
BG EN  
 

Дата на валидност на референция: 02/01/2020

Раздел  IЖиви животни; продукти от животински произход
Раздел  IIПродукти от растителен произход
   Глава  06

ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ

   Глава  07

ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

   Глава  08

ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ

       0801

Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени

  TN701
       0802

Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени

  TN701
      

- Бадеми

       - - 0802 11

- - С черупки

       - - 0802 12

- - Без черупки

      

- Лешници (Corylus spp.)

       - - 0802 21

- - С черупки

       - - 0802 22

- - Без черупки

      

- Обикновени орехи

       - - 0802 31

- - С черупки

       - - 0802 32

- - Без черупки

      

- Кестени (Castanea spp.)

       - - 0802 41

- - С черупки

       - - 0802 42

- - Без черупки

      

- Шамфъстък

       - - 0802 51

- - С черупки

       - - 0802 52

- - Без черупки

      

- Орехи "макадамия"

       - - 0802 61

- - С черупки

       - - 0802 62

- - Без черупки

       - 0802 70

- Орехи от кола (Cola spp.)

       - 0802 80

- Орехи от арека

       - 0802 90

- Други

       - - 0802 90 10

- - Пеканови орехи

       - - 0802 90 50

- - Семена от пиния (Pinus spp.)

       - - 0802 90 85

- - Други

       0803

Банани, включително хлебните, пресни или сушени

  TN701
       0804

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени

  TN701
       0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени

  TN701
       0806

Грозде, прясно или сушено

  TN701
       0807

Пъпеши (в това число и дините) и папаи, пресни

  TN701
       0808

Ябълки, круши и дюли, пресни

  TN701
       0809

Кайсии, череши, праскови (включително брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни

  TN701
       0810

Други плодове, пресни

  TN701
       0811

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с прибавка на захар или други подсладители

  TN701
       0812

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода - солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

  TN701
       0813

Плодове сушени, различни от тези от № 0801 до 0806; смеси от сушени плодове или от черупкови плодове от настоящата глава

  TN701
       0814

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, поставени във вода - солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или сушени

  TN701
   Глава  09

КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ

   Глава  10

ЖИТНИ РАСТЕНИЯ

   Глава  11

МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН

   Глава  12

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ

   Глава  13

ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ

   Глава  14

МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

Раздел  IIIМазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход
Раздел  IVПродукти на хранителната промишленост; безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; тютюневи и обработени заместители на тютюна
Раздел  VМинерални продукти
Раздел  VIПродукти на химическата промишленост и други свързани с нея промишлености
Раздел  VIIПластмаси и пластмасови изделия; каучук и каучукови изделия
Раздел  VIIIКожи, кожухарски кожи и изделия от тези материали; сарашки или седларски артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва
Раздел  IXДървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; корк и изделия от корк; тръстикови и кошничарски изделия
Раздел  XДървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци); хартия, картон и изделия от тях
Раздел  XIТекстилни материали и изделия от тях
Раздел  XIIОбувки, шапки, чадъри за дъжд и слънце, бастуни, камшици, бичове и техните части; апретирани пера и артикули от пера; изкуствени цветя; изделия от коси
Раздел  XIIIИзделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; керамични продукти; стъкло и изделия от стъкло
Раздел  XIVЕстествени или култивирани перли, скъпоценни или подобни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали, и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети
Раздел  XVНеблагородни метали и изделия от тези метали
Раздел  XVIМашини и апарати, електрооборудване и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати
Раздел  XVIIТранспортни съоръжения
Раздел  XVIIIОптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти или апарати
Раздел  XIXОръжия, муниции и техните части и принадлежности
Раздел  XXРазни стоки и продукти
Раздел  XXIПроизведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети